Pomimo ograniczeń związanych z COVID-19  w wydarzeniu Jesień z „Symbiozą” (m.in. warsztaty, zwiedzanie wystawy stałej, spacery leśne, gry terenowe) wzięło udział 1994 osób.
Od początku września odwiedziło nas 14 szkół podstawowych, 6 przedszkoli jak i również podopieczni warsztatów terapii zajęciowej i ośrodka dla osób niewidomych i słabosłyszących.

Zawitali do nas także seniorzy.

Edukatorzy Centrum przeprowadzili 3 lekcje wyjazdowe dla szkół i przedszkoli, niestety 37 lekcji zostało odwołanych z powodu obostrzeń sanitarnych, które weszły w połowie października.

Centrum przeniosło niemalże całkowicie swoją działalność do Internetu – tylko przez dwa miesiące opublikowano 74 posty, w tym e-lekcje oraz warsztaty edukacyjne.

W minionym okresie miały miejsce również inne wydarzenia:

 • dostosowanie budynku do udziału w konkursie „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi”- zakończone Certyfikatem;
 • podpisanie porozumienia z zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w zakresie edukacji przyrodniczej;
 • organizacja warsztatów „Czym jest filozofia zero waste?” z Eliną Cherkas
 • organizacja i promocja akcji zbierania nakrętek w celu wsparcia Hospicjum św. Łazarza;
 • udział w konferencji online Drzewa;
 • regularne cotygodniowe audycje „Przystanek Przyroda” w paśmie familijnym Radia Kraków;
 • wywiad i prezentacja  podsumowania Lata z „Symbiozą” dla krakowskiego serwisu informacyjnego KRKnews;
 • dwa razy w miesiącu publikacje w Dwutygodniku Miejskim Kraków.pl;
 • udział w wydarzeniu ornitologiczno-przyrodniczym nad Zalewem Nowohuckim;
 • wywiad prezentacyjny dla Telewizji Kraków;
 • współpraca z fundacją Trasa dla bobasa w zakresie organizacji wydarzenia „Szpiedzy wiedzy”;
 • publikacja artykułu dla „Nowa Huta od Natury” zatytułowanego „Nowohuckie użytki ekologiczne – zielone bogactwo miasta”;
 • udział w akcji „Posprzątamy 102 szlaki w 102 rocznicę”;
 • udział w akcji „Pomoc Ziemi wszystko zmieni”- promowanie zbierania darów natury.