W sobotę 3 lutego działamy według następującego planu

10:00 – 10:45 Czas na las z Borsukiem

Zwiedzanie z edukatorem ekspozycji ukazującej życie lasu w dzień

10:45 – 11:30 Czas na nocny las

Zwiedzanie z edukatorem ekspozycji ukazującej życie lasu w nocy

10:00 10:45 Z tęsknoty za wiosną

11:45 – 12:30 Z tęsknoty za wiosną

Warsztaty

11:00 – 12:30 Piraci na tropie skarbu

Spacer przyrodniczo-edukacyjny z edukatorem

11:30 – 12:15

12:15 – 13:00

13:00 – 13:45

13:45 – 14:15

Czas na las z Borsukiem

Zwiedzanie wystawy z audioprzewodnikiem

Zajęcia dla dorosłych

14:30 15:30 Spojrzenie Buka na funkcjonowanie lasu

Zwiedzanie z edukatorem wystawy przyropdnicznej ukazującej życie lasu w dzień

Bilety można kupić tutaj.