Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie otrzymał w 2024 roku dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadanie nieinwestycyjne pn. Ekologiczne pejzaże. Las wielu perspektyw.

W ramach zadania zostało zaplanowane:

 • Opracowanie czterech scenariuszy spacerów po Lesie Wolskim oraz czterech scenariuszy warsztatów w następujących obszarach:
  • kształtowanie postaw proekologicznych, zwłaszcza przekonania, że działania, które mogą zapobiegać negatywnym skutkom zmian klimatu, warto zacząć od osobistych wyborów
  • przeciwdziałanie zespołowi deficytu natury u dzieci i młodzieży
  • popularyzacja wiedzy o ochronie przyrody w Lesie Wolskim i funkcjonowaniu lasu jako złożonego ekosystemu
  • rozwijanie empatii, wrażliwości i chęci troszczenia się o przyrodę przez działania artystyczne.
 • Przeprowadzenie dwunastu spacerów po Lesie Wolskim i realizacja trzydziestu dwu warsztatów w tych samych obszarach.
 • Opracowanie i realizacja scenariusza zajęć na wystawie stałej Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza” opartego na metodologii interpretacji dziedzictwa i udostępnienie go zwiedzającym.
 • Opracowanie i realizacja gry klimatycznej o tematyce związanej z zagrożeniami ekologicznymi dla naszej planety, zwłaszcza katastrofą klimatyczną i ograniczonością zasobów, uświadamiającą, jakie działania możemy podjąć, żeby im zapobiec
 • Wydanie publikacji dotyczącej Lasu Wolskiego zawierającej między innymi:
  • teksty opisujące las z różnorodnych perspektyw (jak uważniej przyglądać się przyrodzie i pielęgnując w sobie zachwyt nad jej niezwykłością, kształtować postawę pełną szacunku, troski i chęci jej ochrony; jak w cennych przyrodniczo fragmentach lasu szukać inspiracji do uwrażliwiania na piękno natury; jak rozważnie korzystać z przyrody, żeby jej nie szkodzić; jak pokazywać negatywny wpływ zmian klimatu i inspirować do prostych aktywności, które mogą przyczynić się do uratowania naszej planety),
  • zbiór aktywności zachęcających do wspólnego spędzania czasu w lesie przez dzieci, rodziców i opiekunów, skłaniających do uważnego przyglądania się naturze i odkrywania, jak funkcjonuje ekosystem leśny,
  • esej fotograficzny ukazujący najcenniejsze przyrodniczo i najpiękniejsze miejsca w Lesie Wolskim

Planowany koszt kwalifikowany zadania wynosi 52.800,00 zł. Kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wynosi 47.520,00 zł.

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.