Dawid Masło


Kierownik Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza” Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Edukator przyrodniczy. Autor i współautor książek, publikacji naukowych, felietonów popularnonaukowych, przyrodniczych pomocy dydaktycznych oraz audycji radiowej Przystanek Przyroda w Radio Kraków. Laureat nagrody Ministerstwa Edukacji i Nauki „Popularyzator Nauki” w 2020 roku. Badacz motyli dziennych oraz wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Jeden z ekspertów okrągłego stołu dla edukacji klimatycznej w Polsce. Absolwent biologii i chemii Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk, doktorant Instytutu ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Miłośnik górskich wędrówek i muzyki Pink Floyd.