Plant, cut, prune, grow, cultivate and water …
Gardeners come, let’s make our World greener.

GARDEN WORKSHOPS

Home garden

The workshops are designed to educate children in the field of gardening activities. They consist of mainly practical parts and are held in the form of play. Meetings take place in a beautiful natural setting and take place seasonally due to dependence on weather conditions..

Ecological Education Centre
“The SYMBIOSIS”

Aleja Żubrowa 15
30-232 Kraków

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Za Torem 22
30-542 Kraków

Centrum Edukacji Ekologicznej "Symbioza" znajduje się na terenie Bielańsko - Tynieckiego Parku Krajobrazowego,

który należy do Małopolskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.