Sniff, listen, watch, soak …
Whether small or large, everyone can feel the harmony of nature.

NATURE WORKSHOPS

Jar of forest

We would like to invite you for unusual experience, which will not be only single nature experience during workshop but can enable you to observe and peek every day, how a small part of nature changes depending on different inside and outside conditions or a part of year.

 

 

Ecological Education Centre
“The SYMBIOSIS”

Aleja Żubrowa 15
30-232 Kraków

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Za Torem 22
30-542 Kraków

Centrum Edukacji Ekologicznej "Symbioza" znajduje się na terenie Bielańsko - Tynieckiego Parku Krajobrazowego,

który należy do Małopolskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.