Zapraszamy do Centrum Edukacji Ekologicznej SYMBIOZA w Lesie Wolskim.

FAQ

Czy budynek, w którym znajduje się Centrum, jest przystosowany do osób niepełnosprawnych ruchowo? 

Centrum zaprasza wszystkie osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Budynek jest dostosowany do ich potrzeb.

Czy poza Ekspozycją stałą Centrum oferuje inne zajęcia? 

Centrum oferuje szeroką gamę warsztatów od przyrodniczych po artystyczne. Poza tym w swojej ofercie mamy również przewidziane grupowe Spacery Leśne.

Czy Ekspozycję stałą można zwiedzać w innym języku niż język polski?

Ekspozycja stała przewiduje zwiedzanie również w języku angielskim.

Dla jakich grup wiekowych jest dostępne Centrum?

Nasze Centrum przewiduje ofertę zarówno dla dzieci powyżej 3 roku życia, młodzieży, osób dorosłych i seniorów. Na Ekspozycję stałą do Sali dziennej, zapraszamy dzieci powyżej 3 r. ż., zaś do Sali nocnej zapraszamy dzieci powyżej 5 r.ż.

Czy zwiedzanie Ekspozycji stałej odbywa się indywidualnie? 

Ekspozycję stałą można zobaczyć w kameralnych grupach do 15 osób. Zwiedzanie zawsze odbywa się wspólnie z Edukatorem.

Centrum Edukacji Ekologicznej "Symbioza"
Aleja Żubrowa 15
30-232 Kraków

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Reymonta 20
30-059 Kraków

Centrum Edukacji Ekologicznej "Symbioza" znajduje się na terenie Bielańsko - Tynieckiego Parku Krajobrazowego,

który należy do Małopolskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.