GRUPY ZORGANIZOWANE – OFERTA STACJONARNA I WYJAZDOWA

Aktualne informacje dotyczące działalności CEE Symbioza znajdziecie na naszym Facebooku.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszym kanałem na Youtube
.

Oferta jest bezpłatna. Uwaga! Ze względu na obecne obostrzenia zajęcia są zawieszone.

Odpowiednio dobrane poziomy trudności zagadnień na zajęciach treści dopasowane są do wieku uczestników. Przygotowane zajęcia odbywające się na świeżym powietrzu, nie tylko kształtują kreatywność i przyspieszają proces uczenia, ale przede wszystkim pokazują jak wiele oferuje nam przyroda, która nas otacza.

Wszystkie formy aktywności są prowadzane przez wykwalifikowanych Edukatorów.

Istnieje możliwość wybrania jednej formy zajęć jak i dowolnego łączenia wybranych form.
Przykładowo:
Ekspozycja stała + warsztaty + spacery leśne
Ekspozycja stała + warsztaty
Warsztaty + spacer leśny
Ekspozycja stała + spacer leśny

W ramach indywidualnej oferty istnieje możliwość przyjmowania grup o większej liczebności. W celu zarezerwowania terminu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.

Zwiedzanie ekspozycji stałej
Spójrz na las z nowej perspektywy, bo nowe spojrzenie pozwala na zrozumienie. Poznaj leśne zakamarki w budynku Centrum wraz z naszymi bohaterami: Bukiem, Borsukiem, Rzekotką i Puszczykiem. To właśnie oni opowiedzą Wam o fascynującym świecie przyrody.
Sugerowany wiek: od 6 roku życia.
Limit osób: do 15 osób.
Czas trwania: 45 min.

 

Warsztaty
Odbywają się na świeżym powietrzu w pięknej scenerii Lasu Wolskiego na zadaszonym tarasie Centrum. Warsztaty obejmują nie tylko różnorodne formy pracy, ale przede wszystkim są sposobem na utrwalenie przekazywanej przyrodniczej wiedzy.

Przykładowa tematyka zajęć: formy ochrony przyrody, Parki Krajobrazowe, warstwy lasu, życie drzew, tropy i ślady zwierząt, dary jesieni, zwierzęta leśne, martwe drewno, podstawy botaniki, fizjologia drzewa, ekosystem lasu, ekologia, metamorfoza owadów, anatomia owadów, bezkręgowce, przygotowanie zwierząt do zimy, budowa nasion, domy zwierząt (domki dla owadów, karmiki, dziuple, nory, gniazda).
Sugerowany wiek: od 6 roku życia.
Limit osób: 10 do 25 osób.
Czas trwania: 45 – 90 min.

 

 

Spacery leśne
Odbywają się w Lesie Wolskim, a w przypadku złej pogody zamieniane są na zajęcia warsztatowe na zadaszonym tarasie Centrum. Pełen niespodzianek spacer leśny po Lesie Wolskim to aktywność, podczas której zobaczycie las z zupełnie innej perspektywy – perspektywy jego mieszkańców.
Sugerowany wiek: od 6 roku życia.
Limit osób: 10 do 25 osób.
Czas trwania: 45 – 90 min.

 

Zajęcia wyjazdowe prowadzone na terenach zielonych Gminy Miejskiej Kraków.
Uwaga! Ze względu na obecne obostrzenia zajęcia są zawieszone.

Spacery przyrodnicze
Zajęcia odbywają się na terenach zielonych Gminy Miejskiej Kraków. Mogą być realizowane w różnej formie: gier, zabaw na świeżym powietrzu lub pokazów np. budowanie domku dla owadów lub karmnika dla ptaków, kule tłuszczowe z ziarnem dla ptaków. Spacer ma formę aktywnej rozmowy na temat przyrody wraz z omawianiem znalezionych i zaobserwowanych gatunków drzew i zwierząt.
Sugerowany wiek: od 5 roku życia.
Limit osób: 10 do 30 osób.
Czas trwania: 90 min.

Poniżej znajduje się lista różnorodnych form zieleni miejskiej wraz z proponowaną tematyką zajęć oraz ich lokalizacją. Istnieje możliwość zmiany miejsca realizacji danego tematu. Na liście zamieszczono jedynie nasze sugestie.

Park Miejski – spacer p.t. „Ptakoliczenie”. Podczas tych zajęć zaznajomimy się z podstawowymi gatunkami ptaków. Poznamy ich głosy oraz pióra. Sprawdzimy także, jak krakowskie parki miejskie są przygotowane na przyjęcie ptasich gości.
Przykładowe lokalizacje: Park Jordana, Park Bednarskiego.

Lasy Miejskie – las w mieście? Czemu nie! Zobaczycie, jak funkcjonuje las w mieście oraz czy miejski las różni się w jakimś stopniu od lasu naturalnego? Sprawdzimy też, czy lasy miejskie posiadają typowe warstwy naturalnego lasu i jakie gatunki drzew tam spotkamy.
Przykładowe lokalizacje: Las Borkowski, Las Wolski, Las Witkowicki.

Park Kieszonkowy – taka forma zieleni pokazuje, że małe jest piękne. Przestrzeń parku kieszonkowego to doskonałe miejsce do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Poznaj przyrodę tych małych perełek miejskiej przyrody.
Przykładowe lokalizacje: Ogród Lipowy, Ogród Leśny.

Pomniki przyrody – jak nauczyć się dbania o przyrodę? Bliskie poznanie pomników przyrody pozwoli nam na kontakt z formami ochrony przyrody powszechnie stosowanych w Polsce, a na które mamy bezpośredni wpływ.
Przykładowe lokalizacje: Lasek Mogilski, Aleja Jerzego Waszyngtona, Panieńskie Skałki.

Ścieżka martwego drewna – spacer p.t. „Ścieżka martwego drewna”. Podczas tych zajęć zaznajomimy się z funkcją martwego drewna. Poznamy podstawowe gatunki drewnojadów oraz zwierząt hibernujących się w martwym drewnie. Sprawdzimy dodatkowo jak ważną ostoją bioróżnorodności mogą być butwiejące kłody martwego drewna.
Przykładowe lokalizacje: Park Reduta.

Użytek ekologiczny – jak zadbać w mieście o skrawki bezcennych naturalnych ekosystemów? Odpowiedź jest prosta. Należy tworzyć użytki ekologiczne. Wizyta w jednym z miejskich użytków ekologicznych pozwoli Wam na bliższy kontakt z przyrodą. Poznamy jak taki użytek funkcjonuje w tkance miejskiej, odkrywając przy tym jego podstawowe walory.
Przykładowe lokalizacje: Łąki Nowohuckie, Staw Dąbie, Dolina Potoku Olszanickiego – Łąki Olszanickie.

Łąka kwietna – kwiaty lubią wszyscy – zarówno ludzie jak i zapylacze. Przebywając na łące kwietnej przekonamy się, jakie rośliny tu rosną oraz kto odwiedza łąki kwietne jedynie na chwilę, a które zwierzęta zdecydowały się tu zamieszkać na dłużej.
Przykładowe lokalizacje: łąka kwietna na krakowskich błoniach, Park Lotników.

Czwarta przyroda w mieście – czym jest czwarta przyroda w mieście? Jak postępować z terenami poprzemysłowymi? Czy przyroda zawsze odbiera, to co zabrał jej człowiek? Te trudne pytania znajdują łatwą odpowiedź w postaci spaceru po kamieniołomie Liban.
Przykładowe lokalizacje: Kamieniołom Liban.