Jakub Kałużny

Edukator przyrodniczy. Z wykształcenia magister inżynier leśnictwa, z zamiłowania przyrodnik. Obecnie pracuje w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie − w Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza” w Krakowie (w Lesie Wolskim). Ma bogate doświadczenie zawodowe związane z ochroną przyrody. Pracował m.in. w Wielkopolskim Parku Narodowym, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydziale Kształtowania Środowiska w Urzędzie Miasta Krakowa. Zajmował się m.in. czynną ochroną przyrody w ramach projektu dotyczącego ochrony muraw kserotermicznych na Wyżynie Miechowskiej, jak również dzikimi zwierzętami w Krakowie. Od kilku lat aktywnie zajmuje się promocją, edukacją i popularyzacją wiedzy przyrodniczo-ekologicznej, przede wszystkim poprzez prowadzenia spacerów, warsztatów i kursów a także udział w piknikach i wydarzeniach ekologicznych. Interesuje się survivalem, buschcraftem (prowadzi również szkolenia w tym zakresie) oraz świadomą turystyką przyrodniczą, czyli filozofią „Leave No Trace” („Nie zostawiaj śladów”). Uwielbia wszystko co związane z dłubaniem, struganiem i pleceniem z użyciem naturalnych materiałów takich jak drewno, kora i wiklina.