Kinezjologia leśna – klucz do zdrowego ruchu

Kinezjologia – co to takiego? Na początek nieco teorii. Kinezjologia to nauka o ruchu człowieka. Zajmuje się analizą mechanizmów działania mięśni, stawów, kości oraz układu nerwowego. Termin ten pochodzi od greckich słów kinesis (ruch) i logos (nauka). Kinezjologia...