Współpraca

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

Przedmiotem porozumienia jest wzajemna współpraca przy wdrażaniu idei edukacji przyrodniczo-ekologicznej, popularyzacji wiedzy o walorach przyrodniczych i kulturowych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, a w szczególności terenów Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego oraz promowanie wśród mieszkańców pozytywnych zachowań polegających na korzystaniu z zasobów parków krajobrazowych w sposób zrównoważony, z poszanowaniem wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i walorów krajobrazowych.

Uniwersytet Rolniczy

Przedmiotem porozumienia jest wzajemna współpraca przy wdrażaniu idei edukacji przyrodniczo-ekologicznej, popularyzacji wiedzy o walorach przyrodniczych oraz promowanie wśród mieszkańców pozytywnych zachowań polegających na korzystaniu z zasobów przyrodniczych w sposób zrównoważony, z poszanowaniem wartości przyrodniczych i walorów krajobrazowych. Przedmiotowe porozumienie pozwoli znacznie podnieść świadomość ekologiczną mieszkańców regionu a także turystów odwiedzających Centrum Edukacji Gleboznawczej – Muzeum Gleb, działające przy Wydziale Leśnym oraz Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza”.

Uniwersytet Pedagogiczny

Przedmiotem porozumienia jest wzajemna współpraca Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz prowadzonego przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza”, której celem jest wymiana doświadczeń i wsparcie merytoryczne, a także wykorzystanie dorobku, potencjału i pozycji każdej ze stron w zakresie działań z dziedziny nauk przyrodniczych oraz nauk pokrewnych. Niniejsze porozumienie dotyczy w szczególności wzajemnego wsparcia przy wdrażaniu idei edukacji przyrodniczo-ekologicznej, a w tym prowadzenia działań popularyzujących naukę, tworzenia i prowadzenia laboratoriów i wystaw, prezentowania i propagowania osiągnieć, organizacji spotkań, szkoleń i innych wydarzeń oraz przygotowania i realizacji wspólnych projektów upowszechniających naukę.

Uniwersytet Jagielloński

Studenci, odbywając w Symbiozie praktyki, wykonują samodzielnie scenariusze zajęć outdoorowych opartych na fundamencie infrastruktury dydaktycznej naszego centrum oraz otoczenia Lasu Wolskiego. Najlepsi i najlepsze z nich są zapraszeni do samodzielnego prowadzenia zajęć pod okiem edukatorów przyrodniczych Symbiozy. W ramach współpracy dydaktycznej obejmującej przedmiot „Absolwent na rynku pracy” bierzemy udział w spotkaniach ze studentami, a także oprowadzamy po centrum, ukazując od kuchni pracę edukatora przyrodniczego.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu

Wraz z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa współtworzymy ofertę edukacji klimatycznej dla uczniów klas I-III w ramach Akademii Młodego Krakowianina. Zajęcia warsztatowe połączone ze spacerami leśnymi stanowią uzupełniające się minikompendium wiedzy na temat negatywnych skutków zmian klimatu. Edukatorzy, współpracując ze sobą, nie tylko edukują najmłodsze pokolenie krakowian, lecz także dzielą się swoimi doświadczeniami z innymi osobami zaangażowanymi w edukację klimatyczną.

Krakowskie Centrum Edukacji Klimatycznej

Wraz z Centrum Edukacji Klimatycznej nasza placówka stanowi uzupełniający się komplet dydaktyczny w ramach edukacji ekologiczno-klimatycznej prowadzonej przez gminę miejską Kraków. Współpracowaliśmy w ramach Akademii Bohaterów Klimatu, prowadząc zajęcia przeznaczone dla grup edukacji wczesnoszkolnej.

Ośrodek Kultury Norwida

Współpracujemy z Ośrodkiem Kultury Norwida przy realizacji projektu w ramach partnerstwa Kreacje. W sieci kultury 2023.

Małopolski Instytut Kultury

Braliśmy udział w XXIV Dniach Dziedzictwa Kulturowego, których hasłem było Naturalnie, a jednym z zabytków – Las Wolski w Krakowie.

Zobacz towarzyszący tej edycji film Slow Las, w którym między innymi Dawid Masło, Wojciech Szmukier i Mieczysław Baranowski opowiadają o Pawilonie Okocimskim.

Zobacz powstałą w związku z tą edycją książkę Naturalnie napisaną przez Barbarę Sadurską.

Muzeum Fotografii w Krakowie

Współpracujemy z Muzeum Fotografii w Krakowie.

Gmina miejska Kraków

Bierzemy udział w Nocy Muzeów.

Popatrzcie tutaj, co przygotowaliśmy w ubiegłym roku.

Województwo małopolskie

Bierzemy udział w Nocy Naukowców.

Popatrzcie tutaj, co będzie działo się w tym roku.

Ptakofonia

Współpracujemy z Andrzejem Barciem i Krzysztofem Ekstowiczem, czyli Ptakofonią. Krzysztof montował przygotowane przez nas słuchowisko Jest takie miejsce, Andrzej montował nasze podkasty Naturalnie o… i Jest taka bajka. Razem prowadzili w Symbiozie spacery ornitologiczne.

Instytut Kultury Willa Decjusza

Z Instytutem Kultury Willa Decjusza współpracowaliśmy przy okazji projektu Cultural Heritage in Action.

Zobaczcie wypracowany w jego ramach katalog dobrych praktyk oraz raport z wizyty studyjnej w Krakowie.

Międzynarodowe Centrum Kultury

Współpracowaliśmy z Międzynarodowym Centrum Kultury przy programie edukacyjnym i powstawaniu katalogu wystawy Domowroty. Włodzimierz Puchalski

Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon

Przedmiotem porozumienia jest wzajemna współpraca Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon oraz prowadzonego przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza”, której celem jest wymiana doświadczeń i wsparcie merytoryczne, a także wykorzystanie dorobku, potencjału i pozycji każdej ze stron w zakresie działań z dziedziny nauk przyrodniczych oraz nauk pokrewnych. Niniejsze porozumienie dotyczy w szczególności wzajemnego wsparcia przy wdrażaniu idei edukacji przyrodniczo-ekologicznej, a w tym prowadzenia działań popularyzujących naukę, tworzenia i prowadzenia laboratoriów i wystaw, prezentowania i propagowania osiągnieć, organizacji spotkań, szkoleń i innych wydarzeń oraz przygotowania i realizacji wspólnych projektów upowszechniających naukę.

W ramach współpracy powstał film „Wyprawa w głąb lasu”, kręcony między innymi w Lesie Wolskim i w Pawilonie Okocimskim, siedzibie Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza”.

Można go zobaczyć tutaj.

Jest dostępny z napisami i tłumaczeniem na Polski Język Migowy oraz z audiodeskrypcją.

Green Film Festival

Braliśmy udział w piątej edycji Green Film Festival w 2022 roku.

Zobaczcie jeszcze raz niektóre filmy, które oglądaliśmy wspólnie.