Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza” Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie współpracuje z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. 

W ramach podjętych działań odbyło się m.in. wspólne ptakoliczenie w Parku Jordana w dniu 24.01.2020 r.

Efektem tej współpracy jest zawarte dnia 28.09.2020 r. porozumienie dotyczące współpracy w zakresie edukacji przyrodniczej. 

Przedmiotem porozumienia jest wzajemna współpraca przy wdrażaniu idei edukacji przyrodniczo-ekologicznej, popularyzacji wiedzy o walorach przyrodniczych i kulturowych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, a w szczególności terenów Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego oraz promowanie wśród mieszkańców pozytywnych zachowań polegających na korzystaniu z zasobów parków krajobrazowych w sposób zrównoważony, z poszanowaniem wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i walorów krajobrazowych.