Przez niemal sto lat od powstania Pawilonu Okocimskiego drzewa na Polanie Lea podrosły na tyle, że roztaczający się niegdyś z jego tarasu przepiękny widok na odległe pasma górskie coraz mocniej rozmywa się i w pamięci, i w rzeczywistości.

Była tu jeszcze przed wojną wzięta kawiarnia wybudowana w pobliżu powstającego Kopca Piłsudskiego i zyskującego na popularności Ogrodu Zoologicznego.

Znacjonalizowana w nowych warunkach politycznych, nie straciła swojego uroku, a odbywające się tu potańcówki po dziś dzień z rozrzewnieniem wspominają dawni bywalcy.

Pawilon na szczęście nie zniknął po przemianach ustrojowych, choć coraz bardziej popadał w zapomnienie, a nawet ruinę.

Dzisiaj mieści się w nim Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza”, a jego historii nieodmiennie przyglądają się drzewa rosnące w Parku Ludowym ofiarowanym przed laty mieszkańcom Krakowa.