Zazwyczaj w Symbiozie tłumaczymy, jak działa las i jakie prawidła rządzą przebogatym światem natury. Często używamy różnorodnych środków przekazu, od słów począwszy, poprzez obraz, dźwięk, na osobistym doświadczeniu przyrody kończąc. Dzisiaj natomiast zanurzymy się w historycznej mądrości narodów, która została zaklęta w kilku słowach, czyli w przysłowiach.

Mówi się, że są one mądrością. Dlaczego? Ponieważ treści ważne dla każdego człowieka wyrażają w prosty sposób, w zaledwie kilku słowach. Ostrzegają, uczą, bawią i przekazują życiowe wskazówki. Skupmy się zatem na tych, które traktują o lesie i szerzej – o przyrodzie.

Od niepamiętnych czasów las otaczał ludzi. Pośród drzew się rodzili, przeżywali swoją doczesność, w nim też oddawali ducha i tam byli grzebani. Stąd zapewne wzięło się przysłowie:

Roztłumaczyć je można prostym stwierdzeniem, że życie ludzkie przemija, a świat przyrody jest trwały, niezmienny. Nic dodać, nic ująć! Ot, prawda o człowieku i przyrodzie.

Któż z nas, choć raz w życiu, nie usłyszał tych słów lub ich nie powiedział. Zarówno w odniesieniu do siebie, jak i do innych. Tradycyjne słowniki mówią, że używamy tego przysłowia w sytuacji, w której wrodzone skłonności ciągnące nas do złego przeważają nad dobrym wychowaniem. Współcześnie nabiera ono jednak nieco innego znaczenia – chodzi nam nie tyle o złe skłonności, co raczej o czyjeś lub swoje własne namiętności, czyli po prostu coś, co nas kręci.

Odnosi się ono do samospełniającej się przepowiedni. Innymi słowy, ktoś mówi lub myśli o czymś, czego się obawia, po czym właśnie to się wydarza.

Używa się go w odniesieniu do osoby, która umie korzystać ze swoich doświadczeń lub z tego, czego się nauczyła. A to bardzo pasuje do naszego Centrum Edukacji Ekologicznej.

Podajmy też przykłady z innych języków.

To szwedzkie przysłowie, które można przetłumaczyć, że coś poszło w las. Co oznacza całkowite niepowodzenie, kompletną klapę.

I wreszcie przysłowie pochodzące z języka francuskiego. A skoro z Francji, to musi być o miłości

Co przetłumaczymy jako: miłość jest jak pożar lasu, którego nikt ani nie chce, ani nie może ugasić.

Podsumowując, miłości żarliwej i głębokiej do przyrody życzymy Wam wszystkim. Zastanówcie się również, które przysłowie najpełniej opisuje was i waszą  relację ze światem natury.